Bedienings

Gebeds Bediening

Gebeds Bediening

Kom bid saam ons gebeds span.

Mat 7:7-8 
“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang;en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.”  (AFR53)

Hands_in_prayer_4981cn